Personeel

Scholing personeel

Kinderopvang is mensenwerk. Daarom is het van groot belang dat het werven van pedagogisch medewerkers zorgvuldig gebeurt. Bij Little Stars Kinderopvang zijn we ons hiervan bewust. De pedagogisch medewerkers van Little Stars Kinderopvang zijn professioneel, hebben liefde voor de kinderen en passie voor hun werk.

Door open te staan voor de kinderen en zich te verplaatsen in hun belevingswereld, maken zij van elke dag een feest. De kwaliteit van onze dienstverlening wordt grotendeels bepaald door de kwaliteit van onze medewerkers. Daarom selecteren we niet alleen op de juiste diploma’s conform de bepaling in de CAO, maar ook op de juiste instelling.
We letten op motivatie, enthousiasme en betrokkenheid én houden die scherp.

Bij Little Stars Kinderopvang streven we ernaar om de beste mensen te werven én te behouden. Wij staan garant voor een sterk team van betrouwbare en gekwalificeerde medewerkers. Als kinderopvangorganisatie hebben wij de verantwoordelijkheid onze medewerkers op de juiste plek in te zetten om de veiligheid, continuïteit en kwaliteit, die u als ouder en kind van ons mag verwachten, te waarborgen.

Verklaring omtrent gedrag

Kinderen moeten in een gezonde en veilige omgeving worden opgevangen. Daarom moeten de mensen die in de kinderopvang werken in bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De VOG toont aan dat hij/zij geen strafbare feiten op zijn/haar naam heeft staan die een belemmering vormen voor het werken met kinderen.

Wat betekent continue screening?
Bij continue screening wordt dagelijks gekeken of mensen die werken in de kinderopvang nieuwe strafrechtelijke gegevens op hun naam hebben staan. Als volgens Dienst Justitie blijkt dat een persoon een bedreiging vormt voor een veilige omgeving voor de kinderen, gaat er via de gemeente en GGD een signaal naar de werkgever. In verband met de privacy bevat dit signaal geen uitleg over het strafbare feit zelf. De betreffende medewerker moet dan een nieuwe VOG aanvragen. Als er geen nieuwe VOG wordt overlegd, mag de betrokken werknemer niet meer werken in de kinderopvang.