Buitenschoolse opvang 

 

Groepsindeling

Basisgroepen en activiteitengroepen
Little Stars heeft op dit moment 2 verticale basisgroepen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. In groep 1 worden 22 kinderen opgevangen en in groep 2 kunnen 11 kinderen worden opgevangen. De groep waar uw kind wordt opgevangen, zal zijn/haar vaste basisgroep zijn.
Een basisgroep bestaat uit één vaste samenstelling van kinderen en pedagogisch medewerkers. In de basisgroep wordt altijd samen gegeten en gedronken en eventueel samen een activiteit gedaan. Naast de basisgroep werken wij met groepen op basis van ons activiteitenprogramma, waarvoor uw kind zich dagelijks kan “inschrijven”. Deze activiteitengroep bestaat uit een nieuw samengestelde groep kinderen, waarbij een pedagogisch medewerker van één van de basisgroepen zal aansluiten.

In principe zijn er altijd leeftijdsgenootjes van uw kind, maar ook kinderen die jonger of ouder zijn.
Wij hebben specifieke aandacht voor elke leeftijdsgroep. Vanwege de kleinschaligheid bij Little Stars BSO,  kan het voorkomen dat er kinderen uit hetzelfde gezin bij elkaar in de groep zitten. De kinderen worden gestimuleerd rekening te houden met de kinderen van verschillende leeftijden. De oudere kinderen worden bijvoorbeeld gestimuleerd om de kleinere te helpen bij bepaalde activiteiten en de kleine kinderen krijgen de mogelijkheid om te leren van de oudere kinderen.

Globale Dagindeling

Door met een vast dagprogramma te werken bieden we de kinderen structuur en regelmaat aan op de BSO. Op de BSO onderscheiden we drie soorten dagprogramma’s: korte middagen, lange middagen en in de vakanties hele dagen.  Zie schema’s hieronder.

Op woensdag gaan de meeste kinderen een halve dag naar school. Kinderen die opgevangen worden hebben een lange middag op de opvang. De middag start om 12.00 uur en duurt tot 18.30 uur.

Dagprogramma korte middag  (ma, di, do, vr 14.00 – 18.30 uur)

14.00 – 15.15 uur

Kinderen worden opgehaald van school.

 

Afhankelijk van hoe laat de school afgelopen is, worden de kinderen opgehaald.

15.30 – 16.00 Eetmoment. Crackers/fruit/ontbijtkoek/rijstwafel en beleg
16.00 – 17.00 Activiteit/buitenspelen
17.00 – 17.30

Warm eten

Dagelijks wordt er een verse en gezonde maaltijd bereid voor de kinderen en soms ook door de kinderen.

17.30 – 18.30 Inloop van ouders die het kind komen ophalen. De groep wordt opgeruimd en er wordt een rustige activiteit gedaan.

 

Dagprogramma lange middag (woensdag 12.00 – 18.30 uur)

 

12.00 – 12.30 Kinderen worden opgehaald van school.
12.30 – 13.00/13.15 Lunch; kinderen krijgen boterham en melk voor lunch. De kinderen gaan samen met de beroepskracht lunchen. Voor de lunch krijgen ze boterhammen en verschillend beleg.
13.00– 15.00

Activiteiten/ buiten spelen.

 

Eventueel worden andere kinderen van school gehaald die een hele dag school hebben.

15.00 – 15.30 Kinderen helpen allemaal mee met het dekken van tafel en eten voorbereiden.
15.30 – 16.00 Eetmoment. Crackers/fruit/ontbijtkoek/rijstwafel en beleg
16.00 – 17.00 Een groepsactiviteit georganiseerd door de beroepskrachten en kinderen. Of buitenspelen.
17.00 – 17.30

Warm eten

Dagelijks wordt er een verse en gezonde maaltijd bereid voor de kinderen en soms ook door de kinderen.

17.30 – 18.30 Inloop van ouders die het kind komen ophalen. De groep wordt opgeruimd en er wordt een rustige activiteit gedaan.

 

Dagprogramma hele dag (schoolvakanties en studiedagen 8.30-18.30)

08.30 – 10.00 Kinderen worden naar de BSO gebracht.
10.00- 10.30 We nemen met de kinderen de dagplanning door.
10.30 – 12.30

Activiteiten/ buiten spelen.

 

Indien een uitje dan maken we gebruik van dit tijdsvenster

12.30 – 13.00

Lunch; kinderen krijgen een broodmaaltijd aangeboden.

 

Bij een uitje wordt dit buiten genuttigd.

13.00 – 15.00

Activiteiten/ buiten spelen

 

De kinderen gaan door met de activiteit. Indien de activiteit alleen voor de ochtend gepland stond, gaan de kinderen op de opvang aan de slag met andere activiteiten.

 

Eventueel worden andere kinderen van schol gehaald die geen studiedag hebben.

14.30 – 15.30 De beroepskrachten reizen eventueel samen met de kinderen weer naar de opvang.
15.30 – 16.00 Eetmoment. Crackers/fruit/ontbijtkoek/rijstwafel en beleg
17.00 – 17.30

Warm eten

Dagelijks wordt er een verse en gezonde maaltijd bereid voor de kinderen en soms ook door de kinderen.

16.00 – 17.00 Activiteit/buitenspelen
17.30 – 18.30 Inloop van ouders die het kind komen ophalen. De groep wordt opgeruimd en er wordt een rustige activiteit gedaan.

 

Dagprogramma korte middag  (ma, di, do, vr 14.00 – 18.30 uur)

14.00 – 15.15 uur

Kinderen worden opgehaald van school.

Afhankelijk van hoe laat de school afgelopen is, worden de kinderen opgehaald.

15.30 – 16.00
Eetmoment. Crackers/fruit/ontbijtkoek/rijstwafel en beleg 16.00 – 17.00 Activiteit/buitenspelen 17.00 – 17.30

Warm eten

Dagelijks wordt er een verse en gezonde maaltijd bereid voor de kinderen en soms ook door de kinderen.

17.30 – 18.30
Inloop van ouders die het kind komen ophalen. De groep wordt opgeruimd en er wordt een rustige activiteit gedaan. 

Dagprogramma lange middag (woensdag 12.00 – 18.30 uur)

12.00 – 12.30   Kinderen worden opgehaald van school.

12.30 – 13.00/13.15      Lunch; kinderen krijgen boterham en melk voor lunch. De kinderen gaan samen met de beroepskracht lunchen. Voor de lunch krijgen ze boterhammen en verschillend beleg.

13.00– 15.00    Activiteiten/ buiten spelen.

Eventueel worden andere kinderen van school gehaald die een hele dag school hebben.

15.00 – 15.30   Kinderen helpen allemaal mee met het dekken van tafel en eten voorbereiden.

15.30 – 16.00   Eetmoment. Crackers/fruit/ontbijtkoek/rijstwafel en beleg

16.00 – 17.00   Een groepsactiviteit georganiseerd door de beroepskrachten en kinderen. Of buitenspelen.

17.00 – 17.30   Warm eten

Dagelijks wordt er een verse en gezonde maaltijd bereid voor de kinderen en soms ook door de kinderen.

17.30 – 18.30   Inloop van ouders die het kind komen ophalen. De groep wordt opgeruimd en er wordt een rustige activiteit gedaan.

Dagprogramma hele dag (schoolvakanties en studiedagen 8.30-18.30)

08.30 – 10.00   Kinderen worden naar de BSO gebracht.

10.00- 10.30     We nemen met de kinderen de dagplanning door.

10.30 – 12.30   Activiteiten/ buiten spelen.

Indien een uitje dan maken we gebruik van dit tijdsvenster

12.30 – 13.00   Lunch; kinderen krijgen een broodmaaltijd aangeboden.

Bij een uitje wordt dit buiten genuttigd.

13.00 – 15.00   Activiteiten/ buiten spelen

De kinderen gaan door met de activiteit. Indien de activiteit alleen voor de ochtend gepland stond, gaan de kinderen op de opvang aan de slag met andere activiteiten.

 

Eventueel worden andere kinderen van schol gehaald die geen studiedag hebben.

14.30 – 15.30   De beroepskrachten reizen eventueel samen met de kinderen weer naar de opvang.

15.30 – 16.00   Eetmoment. Crackers/fruit/ontbijtkoek/rijstwafel en beleg

17.00 – 17.30   Warm eten

Dagelijks wordt er een verse en gezonde maaltijd bereid voor de kinderen en soms ook door de kinderen.

16.00 – 17.00   Activiteit/buitenspelen

17.30 – 18.30   Inloop van ouders die het kind komen ophalen. De groep wordt opgeruimd en er wordt een rustige activiteit gedaan.

 

 

Beroepskracht Kind Ratio (BKR)

In de Wet Kinderopvang zijn regels beschreven die een basis voor de kwaliteit en de kinderopvang in Nederland waarborgt. Een van de gemaakte afspraken betreft het maximaal aantal toegestane kinderen per pedagogisch medewerkster; de zogenaamde beroepskracht kind ratio (BKR).

Dit ratio verschilt per leeftijdsgroep in de BSO. Kinderen hebben in de verschillende leeftijdsgroepen een verschillende mate van afhankelijkheid.

De regels voor de buitenschoolse opvang

 

  • Eén pedagogisch medewerker per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd 4 tot 7 jaar
  • Eén pedagogisch medewerker per 11 aanwezige kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar
  • Eén pedagogisch medewerker per 12 aanwezige kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar

Drie uursregeling

Op een aantal vastgestelde momenten op de dag mag er worden afgeweken van het beroepskracht kind ratio. Dit betekent dat er tijdelijk minder pedagogisch medewerkers ingezet mogen worden waarbij in ieder geval minimaal de helft van het aantal benodigde pedagogisch medewerkers aanwezig dient te zijn.

Bij een openingstijd van 10 uur of langer mag er maximaal drie uur worden afgeweken van het BKR, de zogeheten drie uurs regeling. Na schooltijd betreft dat maximaal een half uur.

In ons pedagogisch beleidsplan kunt u uitgebreid lezen hoe wij hier invulling aan geven. 

 

Ruildagen en extra dagen

Het aanbieden van ruildagen geeft de ouders iets meer flexibiliteit, indien uw werkt daar bijvoorbeeld om vraagt. Een reguliere opvang dag kunt u ruilen voor een andere dag. Daarnaast kunt u ook extra dagen afnemen. Aan zowel ruildagen en extra dagen zijn regels verbonden. Die kunt u uitgebreid lezen in ons pedagogisch beleidsplan en informatieboekje.

Indien uw kind afwezig is vragen we u dit om ruim van tevoren door te geven.  

Mentorschap

In verband met de emotionele veiligheid heeft ieder kind een mentor. Een mentor is een van de vaste pedagogisch medewerkers van de basisgroep. Bij de intake zijn de ouders/ verzorgers aanwezig en het kind zelf. Hier wordt mondeling gecommuniceerd met de aanwezige wie de mentor van het kind wordt. Ook wordt er aan het kind zelf uitgelegd waarvoor een mentor dient. Bij wijzigingen wordt dit eerst mondeling en dan per mail of via de nieuwsbrief bekend gemaakt. De mentor biedt 1 keer per jaar de ouders de mogelijkheid om de ontwikkeling van het kind te bespreken. Daarnaast is de mentor het aanspreekpunt voor ouders bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden. Zowel ouders als pedagogisch medewerkers kunnen ten alle tijden een gesprek met elkaar aanvragen indien daar een aanleiding voor is.

Wennen op de BSO

Het is voor kindjes altijd even wennen aan het drukke bestaan op een BSO. Sommige kinderen zijn net begonnen op de basisschool en hebben net afscheid genomen van het kinderdagverblijf. We zorgen er natuurlijk voor dat de rust zoveel mogelijk gewaarborgd blijft, maar er zijn soms toch veel kindjes aanwezig wat een behoorlijke indruk kan maken op een nieuw kindje. Ook een nieuwe ruimte, nieuwe geuren en natuurlijk de nieuwe gezichten zijn factoren waaraan het kindje moet wennen. Little Stars vindt het dan ook belangrijk dat de kinderen en de ouders op een goede en rustige manier aan de BSO wennen. Op deze manier kunnen ze zich veilig en vertrouwd voelen en wordt de kinderopvang een tweede thuis voor de kindjes.

Er wordt veel aandacht besteed aan het wenproces van nieuwe kinderen. Om te zorgen dat het kind zich al snel thuis voelt, worden de kinderen die al bij Little Stars zitten hierbij betrokken, alsook de pedagogisch medewerker die mee zal lopen en responsief zal reageren bij wat uw kindje nodig heeft. Zij geven nieuwe kinderen bijvoorbeeld een rondleiding en laten zien waar spel- of knutselmateriaal is. Op deze manier leren kinderen elkaar sneller kennen en voelen nieuwe kinderen zich sneller thuis. Echter wordt er rekening gehouden met het kind zelf, het ene kind vindt het leuk om in het middelpunt te staan, het ander kind liever niet. Afhankelijk van hoe het kind is, worden er afspraken gemaakt met ouders betreft het wennen. Wennen geschied altijd binnen het contract. In overleg met ouders worden wen afspraken gemaakt. Ouders kennen hun kind het best en kunnen daarmee heel goed inschatten of het kind snel of minder snel gewend zal raken.
Deze afspraken worden tijdens de intake samen met u vastgelegd en opgenomen in het kinddossier zodat pedagogisch medewerkers hiervan op de hoogte zijn. Hierbij geldt dat wanneer ouder(s)/verzorger(s) en/of pedagogisch medewerkers van mening zijn dat het kind meer of minder wen tijd nodig heeft, hierover afspraken worden gemaakt. Ook hier geldt dat er niet af mag worden geweken van de BKR.

Eten en drinken

Zoals in het dagschema te zien is zijn er meerdere eet-en drinkmomenten over de dag, dit doen wij met de basisgroep zoals beschreven onder groepsindeling.
Samen eten en drinken heeft verschillende functies; allereerst draagt het bij aan de groei van kinderen. Daarnaast is bieden van warme maaltijden een bijdrage in de ontwikkeling en eetgedrag van het kind. Tevens wordt het principe van gezamenlijk eten gewaarborgd en leren kinderen dit ritueel begrijpen en koesteren.
Gezamenlijk eten en drinken heeft een sociale functie; een moment van samen zijn en rust. Uitgangspunt is dat het eetmoment gezellig en leuk moet zijn. Kinderen die bijvoorbeeld niet willen eten, worden wel gestimuleerd maar niet gedwongen.

Tussen de middag wordt er een broodmaaltijd geserveerd en in de middag een warme maaltijd. Op de andere momenten wordt er bv. een cracker, rijst wafel, fruit, groente e.d. gegeten. Bij elke maaltijd wordt er water en/of melk gedronken. Als er brood gegeten wordt, bij voorkeur de 1e boterham met hartig beleg. Eet een kind meer boterhammen dan kan er gekozen worden voor zoet beleg. Aan het einde van de middag gaan we met zijn allen aan tafel en wordt er warm gegeten.

Diëten en allergieën
Binnen ons kinderdagverblijf houden wij graag rekening met eventuele diëten of allergieën van kinderen. Ouders zijn echter verantwoordelijk om de pedagogisch medewerker op de hoogte te stellen van diëten, allergieën of wensen m.b.t. de voeding van een kind. Deze wensen en bijzonderheden worden besproken tijdens het intakegesprek. Mocht er bij een kind kans zijn op een erge allergische reactie op bepaalde voeding, dan zijn ouders verantwoordelijk om stap voor stap door te geven hoe er in dergelijke situaties gehandeld moet worden. Mocht er verder speciale voeding nodig zijn, vragen wij u dit van thuis mee te nemen.

Feesten en traktaties
Bij een verjaardag mag een kind natuurlijk altijd een traktatie uitdelen. Deze traktatie moet echter wel gezond zijn, verpakt én op de leeftijd gericht zijn. Onze medewerkers kunnen ouders te allen tijde adviseren in gezonde en leuke traktaties. Daarnaast vieren wij uiteraard ook de verjaardag met de kinderen. In overleg met de ouders kijken wij op welke dag dit kan gebeuren. Er zal deze dag gezorgd worden voor een feestmuts! Traktaties geven wij altijd mee naar huis. Zo heeft u als ouders zelf de keus of uw kind de traktatie mag nuttigen.

Meld uw kind snel aan!

Gebruik onderstaand inschrijfformulier en vul deze zo volledig mogelijk in. U komt dan op onze wachtlijst te staan. Zodra er zicht is op een plaatsing nemen we contact met u op voor het inplannen van een rondleiding. Op het kinderdagverblijf bieden we alleen hele dagen opvang.

LET OP: vergeet aub niet de gewenste dagen aan te vinken!

 

ADRES KDV: Hembrugstraat 272, 1013XE Amsterdam (Spaarndammerbuurt)

ADRES BSO: Maria Austriastraat 640, 1087JC Amsterdam (IJburg)