Kinderdagverblijf

Groepsindeling

Little Stars kinderopvang werkt met twee stamgroepen:

De Zonnetjes is de babygroep en vangt maximaal 5 kindjes per dag op in de leeftijd van 2 tot en met 24 maanden.

De Sterretjes is de dreumes/ peutergroep en vangt maximaal 10 kindjes per dag op in de leeftijd van 1 tot en met 4 jaar.

Globale dagindeling

Wij willen de kinderen een vaste dagindeling geven zodat zij zich daar veilig bij voelen. Dat biedt structuur en regelmaat aan de kinderen. Wij vinden het belangrijk dat zij weten waar ze aan toe zijn, zoals een vaste inlooptijd van brengen en halen, vaste etenstijden, vaste slaaptijden (combinatie van de vraag van het kind en het thuisritme), buitenspelen, activiteiten, sport en bewegen en kringgesprekken. Bij baby’s/ dreumesen wordt het eigen ritme gevolgd wat betreft voeding, slapen en spelen in overleg met de ouder(s)/ verzorger(s). Geleidelijk aan gaan de baby’s meer samendoen en richten zij zich meer op andere kinderen; er ontstaat als vanzelfsprekend een groepsritme. De invulling van een bepaalde periode op de dag kan wel variëren. Little Stars biedt enkel hele dagen opvang aan, dat wil zeggen dat alle kindjes het gehele dagprogramma volgen. Om een goede en toch gezellige sfeer te creëren hebben wij op de kinderopvang de volgende indeling:

07:30 – 08:45 De kinderen worden gebracht. Er is tijd voor vrij spel. De beroepskrachten bespreken met de ouders/verzorgers bijzonderheden. De kinderen gaan uiterlijk 08:45 naar hun eigen groep. Om 9.30 uur zijn in principe alle kinderen binnen.
09:30 – 10:00 Een rustmoment, net als thuis. De kinderen zitten gezamenlijk aan tafel om te drinken en fruit te eten. Er is tijd voor (goedemorgen) lied of verhaaltjes vertellen.
10:00 – 10:15 Verschoonronde
10:15 – 11:30 Tijd voor leeftijdsgerichte (Puk)-activiteiten, spelletjes binnen of buiten, wandelen, muziek, tekenen, knutselen etc.
11:30 – 12:30 Gezamenlijk lunchen met broodmaaltijd, iedereen is hierbij aanwezig.
12:30 – 13:00 Verschonen, plassen, uitkleden, handen wassen en naar bed.
13:00 – 14:30 Dit is een rustige tijd, de meeste kinderen slapen en andere doen een rustige activiteit.
14:30 – 15:00 Kindjes worden uit bed gehaald. Verschonen, plassen, aankleden, opfrissen.
15:00 – 15:45 De kinderen gaan gezamenlijk een warme maaltijd eten. Iedereen is hierbij aanwezig.
15:45 – 17:00 Tijd voor leeftijdsgerichte (Puk)-activiteiten, spelletjes binnen of buiten, wandelen, muziek, tekenen, knutselen etc.
17:00 – 17:15 Gezamenlijk aan tafel om te drinken, cracker/rijstwafel/ontbijtkoek/vla of yoghurt met muesli of havermout te eten, tijd voor een liedje of verhaaltje lezen.
17:15 – 18:30 De kinderen worden verschoond voordat ze worden opgehaald. Voor de kinderen een rustige activiteit of vrij spelen. Binnen dit tijdsbestek komen de kinderen van beide stamgroepen (weer) samen. De beroepskrachten nemen de dag door met ouders/verzorgers en zorgen dat de activiteiten in de Kidsadmin app vermeld staan

 

07:30 – 08:45   De kinderen worden gebracht. Er is tijd voor vrij spel. De beroepskrachten bespreken met de ouders/verzorgers bijzonderheden. De kinderen gaan uiterlijk 08:45 naar hun eigen groep. Om 9.30 uur zijn in principe alle kinderen binnen.

09:30 – 10:00   Een rustmoment, net als thuis. De kinderen zitten gezamenlijk aan tafel om te drinken en fruit te eten. Er is tijd voor (goedemorgen) lied of verhaaltjes vertellen.

10:00 – 10:15   Verschoonronde

10:15 – 11:30   Tijd voor leeftijdsgerichte (Puk)-activiteiten, spelletjes binnen of buiten, wandelen, muziek, tekenen, knutselen etc.

11:30 – 12:30   Gezamenlijk lunchen met broodmaaltijd, iedereen is hierbij aanwezig.

12:30 – 13:00   Verschonen, plassen, uitkleden, handen wassen en naar bed.

13:00 – 14:30   Dit is een rustige tijd, de meeste kinderen slapen en andere doen een rustige activiteit.

14:30 – 15:00   Kindjes worden uit bed gehaald. Verschonen, plassen, aankleden, opfrissen.

15:00 – 15:45   De kinderen gaan gezamenlijk een warme maaltijd eten. Iedereen is hierbij aanwezig.

15:45 – 17:00   Tijd voor leeftijdsgerichte (Puk)-activiteiten, spelletjes binnen of buiten, wandelen, muziek, tekenen, knutselen etc.

17:00 – 17:15   Gezamenlijk aan tafel om te drinken, cracker/rijstwafel/ontbijtkoek/vla of yoghurt met muesli of havermout te eten, tijd voor een liedje of verhaaltje lezen.

17:15 – 18:30   De kinderen worden verschoond voordat ze worden opgehaald. Voor de kinderen een rustige activiteit of vrij spelen. Binnen dit tijdsbestek komen de kinderen van beide stamgroepen (weer) samen. De beroepskrachten nemen de dag door met ouders/verzorgers en zorgen dat de activiteiten in de Kidsadmin app vermeld staan

 

 

Beroepskracht Kind Ratio (BKR)

In de Wet Kinderopvang zijn regels beschreven die een basis voor de kwaliteit en de kinderopvang in Nederland waarborgt. Een van de gemaakte afspraken betreft het maximaal aantal toegestane kinderen per pedagogisch medewerkster; de zogenaamde beroepskracht kind ratio (BKR).

Dit ratio verschilt per leeftijdsgroep in kinderdagverblijven. Kinderen hebben in de verschillende leeftijdsgroepen een verschillende mate van afhankelijkheid.

De regels voor het kinderdagverblijf:

 • Eén pedagogisch medewerker per drie aanwezige kinderen tot 1 jaar
 • Eén pedagogisch medewerker per vijf kinderen van 1 tot 2 jaar
 • Eén pedagogisch medewerker per acht aanwezige kinderen van 2 tot 4 jaar

  Drie uursregeling

  De beroepskracht/kind-ratio (BKR) verwijst naar de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen in de stamgroepen.

  Bij een openingstijd van 10 uur of langer mag er maximaal drie uur worden afgeweken van de BKR, de zogeheten drie uurs regeling.

  Little Stars wijkt niet af van de BKR tussen 7:30 en 8:15 uur; tussen 9:00 en 13:00 uur; tussen 14:30 en 17:00 uur en tussen 17:45 en 18:30 uur.

   Het kan voorkomen dat Little Stars op onderstaande tijden afwijkt van de BKR:

    Dag Afwijken ochtend Afwijken middag Afwijken avond
    Maandag 8:15-9:00 13:00-14:30 17:00-17:45
    Dinsdag 8:15-9:00 13:00-14:30 17:00-17:45
    Woensdag 8:15-9:00 13:00-14:30 17:00-17:45
    Donderdag 8:15-9:00 13:00-14:30 17:00-17:45
    Vrijdag 8:15-9:00 13:00-14:30 17:00-17:45

     Dag

     Afwijken ochtend

     Afwijken middag

     Afwijken avond

     Maandag

     8:15-9:00

     13:00-14:30

     17:00-17:45

     Dinsdag

     8:15-9:00

     13:00-14:30

     17:00-17:45

     Woensdag

     8:15-9:00

     13:00-14:30

     17:00-17:45

     Donderdag

     8:15-9:00

     13:00-14:30

     17:00-17:45

     Vrijdag

     8:15-9:00

     13:00-14:30

     17:00-17:45

      Gedurende de uren dat we afwijken van de BKR, wordt ten minste de helft van het conform de BKR benodigde aantal beroepskrachten ingezet.

       Ruildagen en extra dagen

       Het aanbieden van ruildagen geeft de ouders iets meer flexibiliteit, indien uw werkt daar bijvoorbeeld om vraagt. Een reguliere opvang dag kunt u ruilen voor een andere dag. Daarnaast kunt u ook extra dagen afnemen. Aan zowel ruildagen en extra dagen zijn regels verbonden. Die kunt u uitgebreid lezen in ons pedagogisch beleidsplan en informatieboekje.

       Indien uw kind afwezig is vragen we u dit om ruim van tevoren door te geven. 

       Wenperiode

       Intake

       Voorafgaand aan de plaatsing worden de ouders, eventueel samen met het kind, uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek leggen we de basis voor een vertrouwensrelatie tussen ouders en het kinderdagverblijf. Centraal binnen het intakegesprek staat de uitwisseling van informatie over de verzorging en opvoeding van uw kind. Er wordt gevraagd naar de wensen van ouders om dit zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Al deze informatie noteren wij. Ook vullen we samen met de ouders het intake formulier in. Het kind is in de tussentijd aanwezig op de groep en mag lekker spelen en de groep verkennen. Vanaf dit moment is het duidelijk op welke groep we uw kind plaatsen en wie de mentor van uw kind is. De intake en tevens de 1e wendag vindt in principe plaats voor de start van de opvang overeenkomst. De overige wendagen vinden na de start van de opvangovereenkomst plaats.

       Wennen

       De wenperiode ziet er ongeveer als volgt uit:

       • 2ᵉ wendag: De tweede keer komt het kindje 2-3 uur (in samenspraak met de ouders) wennen met ongeveer een half uur samen met een ouder
       • 3ᵉ wendag: De derde keer 3-4 uur of langer zonder ouder. De ouder geeft een overdracht en verlaat dan de groep.

       Dit zijn de richtlijnen. Vaak wordt er per kind gekeken naar de wenperiode en wordt deze samen met de ouders ingericht. Het hangt ook per kind af hoe snel of langzaam de wenperiode gaat. Er kan natuurlijk altijd worden afgeweken van bovenstaande tijden. Dit doen we dan in overleg met de ouders. Houdt er rekening mee dat een wenperiode langer kan duren dan hier beschreven.

       Vier ogen principe

       Dit principe houdt in dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een pedagogisch medewerkster. Een pedagogische medewerksters mag nog steeds alleen op de groep staan. Zolang maar op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken en/of te luisteren.

       In ons veiligheid- en gezondheidsbeleid staat ons vier ogen principe uitgebreid bespreken.

        Mentorschap

       Ieder kind heeft een mentor. Een mentor is een van de vaste pedagogisch medewerkers van de groep. Bij de intake wordt besloten wie de mentor van het kind wordt. Dit wordt mondeling gecommuniceerd naar de ouder/verzorger. Bij wijzigingen wordt dit (eerst mondeling met de ouder) en dan per mail of via de nieuwsbrief bekend gemaakt. De mentor bespreekt 1 keer per jaar de ontwikkeling van het kind met de ouders en is het aanspreekpunt voor ouders bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden. 

       Eten en drinken

       Warme maaltijden
       Gezellig samen gezond en lekker eten: Little Stars KDV vindt goede voeding belangrijk. Onze pedagogisch medewerkers bereiden elke dag een verse, warme en vegetarische maaltijd voor de kinderen.

       Samen eten en drinken op vaste momenten
       Bij Little Stars KDV eten en drinken we op vast momenten. Dar doen we altijd gezellig met elkaar. Waarom? Omdat het sociale aspect rondom gezamenlijk eten kinderen positief vormt en omdat we kinderen ook graag bewust maken van gezonde voeding, is het een mooi moment om ze alles daarover te vertellen.

       Gezonde voeding
       Wij houden zoveel mogelijk rekening met gezonde voeding. Tijdens het koken, proberen we zoutarm te koken en we gebruiken zoveel mogelijk biologische producten.

       Borstvoeding
       Geeft u echter borstvoeding en wilt u ook dat wij deze voeding door de dag heen voortzetten, dan vragen wij u de voeding bevroren of gekoeld aan te leveren. Wel graag even het volgende met een sticker aangeven: – Naam en datum van kolven en datum dat het eventueel uit de vriezer is gehaald.

       Diëten en allergieën
       Binnen ons kinderdagverblijf houden wij graag rekening met eventuele diëten of allergieën van kinderen. Ouders zijn echter verantwoordelijk om de pedagogisch medewerker op de hoogte te stellen van diëten, allergieën of wensen m.b.t. de voeding van een kind. Deze wensen en bijzonderheden worden besproken tijdens het intakegesprek. Mocht er bij een kind kans zijn op een erge allergische reactie op bepaalde voeding, dan zijn ouders verantwoordelijk om stap voor stap door te geven hoe er in dergelijke situaties gehandeld moet worden. Mocht er verder speciale voeding nodig zijn, vragen wij u dit van thuis mee te nemen.

       Feesten en traktaties
       Bij een verjaardag mag een kind natuurlijk altijd een traktatie uitdelen. Deze traktatie moet echter wel gezond zijn, verpakt én op de leeftijd gericht zijn. Onze medewerkers kunnen ouders te allen tijde adviseren in gezonde en leuke traktaties. Daarnaast vieren wij uiteraard ook de verjaardag met de kinderen. In overleg met de ouders kijken wij op welke dag dit kan gebeuren. Er zal deze dag gezorgd worden voor een feestmuts! Traktaties geven wij altijd mee naar huis. Zo heeft u als ouders zelf de keus of uw kind de traktatie mag nuttigen.

       Uk en Puk

       Bij Little Stars Kinderopvang krijgen de kinderen extra begeleiding op het gebied van taal. Onze werkwijze komt overeen met de meeste voorscholen. Wij hebben voor het programma Uk en Puk gekozen, omdat dit een programma is voor alle peuters, het sluit aan bij de taalontwikkeling van:

       • Peuters die nog niet taalvaardig zijn;
       • Peuters die wel taalvaardig zijn, maar de taal nog niet goed kunnen toepassen;
       • Peuters die taal goed begrijpen en toepassen.

       Wij vinden het belangrijk dat de peuters, die van onze groep naar de basisschool gaan, taalvaardig zijn. De kinderen worden voorbereid op de basisschool, zodat zij niet met een achterstand hoeven te beginnen. Uk en Puk werkt met vaste thema’s, deze thema’s zijn specifiek gericht op taal.

       Daar wij de betrokkenheid van ouders, bij wat een peuter bij ons doet, van grote waarde achten, geven wij de ouders door waar wij mee bezig zijn, zodat de ouders ook thuis met de peuter aan de slag kunnen.

       Introductie en doelstellingen
       Puk is een handpop, die een hoofdrol speelt in het peuterplus programma Uk en Puk. Puk doet aan alles mee, waar de kinderen mee bezig zijn, dus Puk gaat ook spelen, helpen met opruimen, in de kring zitten, aan tafel zitten met eten en drinken en buitenspelen. Puk is dus eigenlijk één van de peuters. Puk is een pop, die de kinderen uitlokt tot taal en dat is ook het hoofddoel van het programma: de taalvaardigheid van de peuters stimuleren, zodat de kinderen een goede start kunnen maken op de basisschool. De nadruk ligt hierbij vooral op de vaardigheden spreken en luisteren en op de uitbreiding van de woordenschat.

       Meld uw kind snel aan!

       Gebruik onderstaand inschrijfformulier en vul deze zo volledig mogelijk in. U komt dan op onze wachtlijst te staan. Zodra er zicht is op een plaatsing nemen we contact met u op voor het inplannen van een rondleiding. Op het kinderdagverblijf bieden we alleen hele dagen opvang.

       LET OP: vergeet aub niet de gewenste dagen aan te vinken!

        

       ADRES KDV: Hembrugstraat 272, 1013XE Amsterdam (Spaarndammerbuurt)

       ADRES BSO: Maria Austriastraat 640, 1087JC Amsterdam (IJburg)